1.60km → Piñor → 0.80km → Fontelo
To Santiago: 
80.10
Altitudine: 
565

TabGroup

Services
Bar: 
Yes
Farmacia: 
Yes
Centro medico: 
Yes