2.80km → A Penela → A Eirexe (Rodeiro)
To Santiago: 
71.00
Altitudine: 
594