2.20km → A Eirexe (Rodeiro) → 1.00km → Laxas
To Santiago: 
68.80
Altitudine: 
582