Igrexario → 8.10km → Magros → 2.10km → Beariz
To end of camino: 
75.30
Altitude: 
620