Os Candales → 4.80km → Monte Redondo → 3.30km → San Amaro (Geira)
To end of camino: 
140.10
Altitude: 
560