0.70km → Railway Bridge → Cruzeiro
To Santiago: 
178.20
Seehöhe: