2.10km → Venda do Río → Pereiras
To Santiago: 
121.80
Altitude: 
345