7.00km → Seoane de San Xoán do Alto → 1.50km → Carrigueiros
To Santiago: 
92.20
Altitude: 
540