2.70km → Laranjeiras → Vendas
To Santiago: 
424.60
Altitude: 
365

No services.

Pass straight through Laranjeiras.