Cedofeita → 7.30 → Gondivai → 0.30km → Araújo

Altitude
90
To end of camino
231.10
Bar
Yes
Grocery
Yes
Pharmacy
Yes