O Pedrouzo [Arca do Pino] → 0.70km → San Antón → 2.30km → Amenal
To Santiago: 
18.70
Altitude: 
270