1.30km → Baltezana → 5.00km → Otañes
To Santiago: 
655.10
Altitude: 
100

TabGroup

Services
Bar: 
Yes