→ 2.20 → A Eirexe (Rodeiro) → 0.90km → Laxas

Altitude
582
To end of camino
68.90