2.20km → A Eirexe (Rodeiro) → 0.90km → Laxas
To end of camino: 
68.90
Altitude: 
582
Photo of A Eirexe (Rodeiro) on the Camino de Santiago