2.20km → A Eirexe (Rodeiro) → 1.00km → Laxas
To Santiago: 
68.80
Altitude: 
582