Yárnoz → 1.70 → Otano → 1.80km → Ezperun

Altitude
532
To end of camino
701.60