Parque de Eugenio Granell → 1.70 → Colexiata de Santa María de Sar → 1.30km → Santiago de Compostela at the end of the Caminho da Geira

Altitude
290
To end of camino
1.30
Bar
Yes