Berria

24

Posada Las Garzas
Pension
942 663 484
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Posada Las Garzas
Cóbreces

35

Pensión Bella Vista ⭑⭑
Pension
942 725 221
619 656 116
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Bella Vista ⭑⭑
Brea

54

Mar de Frisia
Pension
628 120 202
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Mar de Frisia
O Pedrouzo [Arca do Pino]

55

Pensión Compás
Pension
981 511 309
Booking.com

56

Pensión Platas ⭑⭑
Pension
981 511 378
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Platas ⭑⭑

57

Pensión A Solaina
Pension
633 530 918
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión A Solaina

58

Pensión Una Estrella Dorada ⭑
Pension
630 018 363
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Una Estrella Dorada ⭑

59

Pensión O Muiño
Pension
981 511 144
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión O Muiño

60

Pensión 9 de Abril
Pension
606 764 762
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión 9 de Abril

61

Pensión Maruja
Pension
981 511 406
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Maruja

62

Pensión LO ⭑
Pension
608 989 100
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión LO ⭑

63

Pensión Maribel ⭑⭑
Pension
981 511 404
609 459 966
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Maribel ⭑⭑

64

Pensión Arca
Pension
981 511 437
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Arca

65

Pensión Codesal ⭑
Pension
981 511 061
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Codesal ⭑

This guide is also available as a printed book and a mobile app for iOS and Android