Berria

24

Posada Las Garzas
Pension
942 663 484
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Posada Las Garzas
Cóbreces

34

Pensión Bella Vista ⭑⭑
Pension
942 725 221
619 656 116
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Bella Vista ⭑⭑
Gontán

49

Albergue de Gontán
Xunta
none
8€
26
Camino de Santiago Accommodation: Albergue de Gontán
Brea

53

Mar de Frisia
Pension
628 120 202
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Mar de Frisia
O Pedrouzo [Arca do Pino]

54

Pensión Compás
Pension
981 511 309
Booking.com

55

Pensión Platas ⭑⭑
Pension
981 511 378
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Platas ⭑⭑

56

Pensión A Solaina
Pension
633 530 918
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión A Solaina

57

Pensión Una Estrella Dorada ⭑
Pension
630 018 363
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Una Estrella Dorada ⭑

58

Pensión O Muiño
Pension
981 511 144
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión O Muiño

59

Pensión 9 de Abril
Pension
606 764 762
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión 9 de Abril

60

Pensión Maruja
Pension
981 511 406
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Maruja

61

Pensión LO ⭑
Pension
608 989 100
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión LO ⭑

62

Pensión Maribel ⭑⭑
Pension
981 511 404
609 459 966
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Maribel ⭑⭑

63

Pensión Arca
Pension
981 511 437
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Arca

64

Pensión Codesal ⭑
Pension
981 511 061
Booking.com
Camino de Santiago Accommodation: Pensión Codesal ⭑

This guide is also available as a printed book and a mobile app for iOS and Android