Ponte Ulla | Wise Pilgrim Guide to the Camino de Santiago

4.27km to San Pedro de Vilanova
Altitude: 
65
Ponte Ulla - Camino de Santiago - 15

TabGroup

Name Beds Price

1

Albergue-Pensión O Cruceiro da Ulla
Vista Alegre

Private
18 10