1.40km → Ponte Sarela → Sarela de Abaixo
To Finisterre: 
88.20
To Muxía: 
86.10
Altitude: 
195

The remains of an old watermill sit aside the Río Sarela on the outskirts of Santiago.

Ponte Sarela - Camino de Santiago - 4