2.90km → Carballo → Trasmonte
To Finisterre: 
75.50
To Muxía: 
73.40
Altitude: 
255